U nastavku pročitajte na što se odnosi ispit za kategoriju i koji su uvjeti ispita.

23.04.2021


Polaganje za A1 kategoriju odnosi se na trening za vožnju motocikala u kojem radni volumen motora ne prelazi 125 cm3, a čija je snaga motora do 11 kw, a u autoškolama se obuka izvodi na najsuvremenijim motociklima sa ručnim ili automatski prijenos.

 • Da bi započeo s osposobljavanjem, kandidat mora imati važeću osobnu iskaznicu i dokumente mora ponijeti sa sobom tijekom obuke.

 • Trening može započeti s 15 godina, vozački ispit se može polagati, a vozačka dozvola može se dobiti tek kad kandidat navrši 16 godina;

 • Ako nema vozačku dozvolu kategorije B., uz sve navedeno, kandidat je dužan dostaviti i potvrdu o pružanju prve pomoći.Obuku pohađa nadležni Crveni krt ili neka druga specijalizirana institucija. Nakon završetka obuke kandidat polaže pismeni test, a na usmenom dijelu ispita pokazat će kako primijeniti vještine prve pomoći.

 • Kandidat mora imati obvezno liječničko uvjerenje za upravljanje motornim vozilom izdano od strane zdravstvenog centra koji je za to specijaliziran, a koje ne može biti starije od godinu dana. Prije polaganja praktičnog dijela dobiva se liječnička potvrda;


Od čega se sastoji ispit za osposobljavanje A1?

Obuka za kategoriju A1 sastoji se od dva dijela, praktičnog i teorijskog. Ovisno o tome ima li kandidat već vozačku dozvolu za drugu kategoriju, ovisi i trajanje obuke, o čemu ovisi i cijena.

Kandidat nema vozačku dozvolu za bilo koju kategoriju:

Teoretska izobrazba traje 40 sati

Praktični trening u trajanju od 20 sati

Kandidat ima vozačku dozvolu za jednu od kategorija B, C, D, F, M

Teoretski trening u trajanju od 7 sati

Praktični trening u trajanju od 20 sati

Kandidat ima vozačku dozvolu za AM kategoriju

Teoretska izobrazba nije predviđena

Praktični trening u trajanju od 7 sati

Polaganje teorijskog dijela treninga za A1 kategoriju

Polaganje vozačkog ispita započinje teoretskim dijelom treninga. Obuka vozača i ispiti za polaganje uključuju obuku u određenom broju sati u trajanju od po 45 minuta, u prostorijama auto škole. Moguće je imati najviše tri sata teorije u jednom danu.Teorijska obuka i uspješno položeni testovi preduvjet su za polaganje praktičnog dijela vozački test.

Polaganje praktičnog ispita za A1 kategoriju

Uz satove vožnje, kandidat je prošao teorijski dio osposobljavanja, a nakon položene prve pomoći. Časovi vožnje izgledaju kao da se mogu „izvoziti“ najviše 2 sata dnevno, u trajanju od po 45 minuta, a sastoje se od vožnje na poligonu i vožnje u prometu. Vožnja na poligonu sastoji se od održavanja smjera kretanja, ubrzanja i kočenja te vožnje između postavljenih čunjeva i vožnje u slalomu između čunjeva. Nakon položenog teoretskog i praktičnog dijela vozačkog ispita sve je spremno za probnu vozačku dozvolu.

S koliko godina se može pristupiti ispitu za AM kategoriju i koja je AM kategorija ispita?

Pod AM mislimo na kategoriju dozvola za lagane tricikle, mopede i lagane četverotočkaše koji ne postižu brzinu veću od 45 km / h, čija snaga ne prelazi 4 kW, a snaga motora ne prelazi 50 kubika. Sa 15 godina kandidat stječe pravo upisa u AM kategoriju polaganja ispita, a sa 16 godina stječe pravo polaganja praktičnog ispita, sve dok se može steći vozačka dozvola. Praktični dio potrebno je liječničko uvjerenje koje treba glasiti za AM kategoriju. Uz liječničku svjedodžbu potrebno je proći i osposobljavanje za prvu pomoć, no ako kandidat već ima vozačku dozvolu B kategorije, priznaje se njegova osposobljenost za prvu pomoć koju je tada položio. Osobna iskaznica obavezna je prilikom upisa u autoškolu, kao i kod polaganja teorijskog i praktičnog dijela, a ono što je obveza svakog kandidata je da tijekom cijelog trajanja osposobljavanja uvijek nosi sa sobom valjanu osobnu iskaznicu. Ako kandidat već ima vozačku dozvolu za određenu kategoriju, potrebno je priložiti fotokopiju iste prilikom upisa u AM kategoriju.

Koliko traje polaganje kategorije AM?

Ako kandidat ima vozačku dozvolu kategorije B, prijavu za AM kategoriju čine:

 • Sedam sati teorijske nastave

 • Polaganje testa

 • Sedam sati praktične nastave

 • Vožnja

Ako kandidat nema vozačku dozvolu, prijavu za AM kategoriju čine:

 • Četrdeset sati teorijske nastave

 • Polaganje testa

 • Sedam sati praktične nastave

 • Vožnja

Koji je postupak za stjecanje AM kategorije u autoškoli i koliko traje teorijska nastava za polaganje testova?

Teorijska nastava za polaganje testova sastoji se od pohađanja dva dijela u trajanju od 90 minuta (jedan sat - 45 minuta). Nakon završenog teorijskog dijela kandidat se prijavljuje za polaganje teorijskog ispita. Kad položi teorijski dio ispita, kandidat je obvezan pribaviti liječničko uvjerenje s naznakom za AM kategoriju polaganja ispita. Nakon što dobije medicinsku svjedodžbu, kandidat započinje s praktičnom obukom.

AM kategorija ispita - praktični dio

Praktični dio obuke izvodi se kombinirano, na cesti u naseljenim i manje naseljenim predgrađima, te na prometnom poligonu. Dio obuke koji se izvodi na prometnom poligonu odvija se u četiri točke:

 • Vozite u smjeru i zaustavite se

 • Trka u slalomu

 • Vožnja rutom u obliku broja 8

 • Kočenje i zaustavljanje

Kada završi praktični dio obuke za AM kategoriju polaganja ispita, kandidat se prijavljuje za polaganje praktičnog ispita. Kandidat koji navrši 16 godina stječe pravo polaganja praktičnog dijela ispita. Nakon položenog praktičnog dijela kandidat prvo dobiva probnu vozačku dozvolu koja traje dvije godine, odnosno do 21. godine života. Probna vozačka dozvola znači određena ograničenja i obveze koje se moraju poštivati. Praktični dio osposobljavanja kandidat mora položiti na motociklu u vlasništvu autoškole koji ispunjava sve uvjete propisane Zakonom o sigurnosti prometa.Zakažite pregled